لوستر ستاره شب آمادگی خود را جهت لوسترهای بزرگ و هر تعداد طبقه جهت مساجد - زیارتگاهها - ویلاها - لاوی برج ها - هر نوع سفارش از قبیل لوستر برنجی - لوستر برنز - لوسترهای شید خور پذیرفته می شود.

تولیدی ستاره شب اولین تولیده کننده لوسترهای شید خور درایران از ۳شاخه الی ۱۰۰ شاخه

از ۱طبقه الی ۱۰ طبقه

۲جفت شاخه ای ۴۵۰۰۰ تومان

۳جفت شاخه ای ۵۰۰۰۰ تومان

۶ جفت شاخه ای ۸۰۰۰۰ تومان می با شد حریر یا ساتن

تلگرام ۰۹۱۰۹۰۴۶۵۲۸_۰۹۱۰۱۹۷۲۹۰

 

شرایط استفاده از تخفیف : با دردست داشتن اسکرین شات از تراکت کد به فروشگاه مراجعه فرمایید.


لوستر ستاره شب

45,000 تومان

مهلت استفاده از تراکت

-50 روز دیگرصنایع لوستر پرنور(دریانی)
%
10%
بانی نور
لاله زار
بانی نور
10%
10%
ایران دک
10%