تالار و رستوران یاس سنتی

با مدیریت قاسمی 

 

شرایط استفاده از تخفیف : با دردست داشتن اسکرین شات از تراکت کد میتوانید از خدمات ما استفاده نمایید.


تالار تشریفات برج یاس

مهلت استفاده از تراکت

پایان یافته