شرکت حسابداری نواندیشان(حساب ملی)
30%
شرکت حساب پردازان شایان
10%