30%
اتوبار عماد
نازی آباد
اتوبار عماد
30%
اتوبار نسیم

باربری رشیدی

اتوبار و باربری تهران بار
40%
اتوبار پارادایس

باربری و حمل و نقل اتحادآران

اتوبار خادم