15%
فروشگاه پارسا
امام خمینی
فروشگاه پارسا
15%
فروش دوربین های پاناسونیک و vivotek
20%
خدمات الکترونیکی پارس
7%
سامان الکترونیک داده
30%
ویرا صنعت الکترونیک
30%