30%
شرکت آداک
انقلاب
شرکت آداک
30%
پرشین فراز(دوربین مدار بسته)
20%
فروشگاه امین هامان
10%