برگزاری دوره های icdl
50%
آموزشگاه جویندگان فناوری
40%
تدریس خصوصی نرم افزارهای گرافیکی
35%
آموزش نرم افزار 3dmax
25%
30%
آموزشگاه گاژه
فلسطین - انقلاب
آموزشگاه گاژه
30%
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
25%