مرکز آموزشی موسیقی کانون
10%
تدریس خصوصی ویولن
20%
تدریس خصوصی نوازندگی پیانو
20%
آموزشگاه ویولن تاجبخش
30%
آموزشگاه موسیقی میراث
20%
تدریس نوازندگی پیانو
20%
موسسه موسیقی شهر آهنگ
10%
موسسه موسیقی شهر آهنگ
30%
تدریس خصوصی سازهای کلاسیک
30%
آموزشگاه موسیقی نیستان
10%
20%
آموزش درامز
20%
آموزشگاه موسیقی ترکاشوند
20%