محصولات آرایشی هلیا
50%
محصولات آرایشی كيوان سو
25%
شوینده و بهداشتی بهار
5%
فروش محصولات آرایشی و بهداشتی اوریفلیم
50%
30%
شرکت B.U.T
طالقانی
شرکت B.U.T
30%