تولید کننده کیف اداری دقیقی
25%
فروشگاه ترمه مادر
50%
اسپرت باما
20%
بنیامین اسپرت
20%
کفش ایتال مد

نمایندگی آدیداس و نایک
35%
تولیدی سینا دوخت
40%