تولیدی مبلمان درخشان
10%
تولیدی ایلیا سیستم
5%
گروه تولیدی مبلمان فریدپور
20%
7%
مبلمان بارانا
رباط کریم
مبلمان بارانا
7%
25%
مبل محمد
نامشخص
مبل محمد
25%
تولیدی مبل شیوانا
20%
تولیدی مبل برنا
9%
10%
مبلمان مدرن
یافت آباد
مبلمان مدرن
10%
10%
مبل نارسیس
چهاردانگه
مبل نارسیس
10%
10%
مبل پاییزه
10%
مبلمان عباسی
40%